Menu Zamknij

SZKOLNY KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Organizator: Samorząd Uczniowski SP Łubno
1. Cele konkursu
• Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą;
• Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej;
• Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
• Przekaz wartości i tradycji ludowej
• Integracja społeczności szkolnej
• Promocja dorobku kulturowego
2. Zadanie konkursowe
Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział uczniowie SP. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać tradycyjne palmy wielkanocne. Polecana technika wykonania: materiały naturalne: żarnowiec, bukszpan, bazie, suche kwiaty, wydmuszki, wstążki, bibuła itp.
3. Warunki konkursu
Palma musi wynosić minimum 80cm wysokości i być wykonana do 24.03.2023r.
Konkurs będzie organizowany w trzech kategoriach:
I kategoria: dzieci przedszkolne
II kategoria: dzieci z klas I-III
III kategoria: dzieci z klas I-VIII
4. Warunki udziału:
• Praca zbiorowa lub indywidualna;
• Wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;
• Zgłoszenie palmy do konkursu w podanym niżej terminie.
6. Prace powinny być oznaczone twardą metryczką mocno przytwierdzoną do palmy, zawierającą następujące informacje:
• Imiona i nazwiska twórców palmy, klasa
7. Rozstrzygnięcie konkursu:
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas w dniu 27 marca 2023 r. Oddanie prac na konkurs jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac z podaniem danych osobowych twórców uczestniczących w konkursie na stronie internetowej szkoły, fb. Wszystkie prace zostaną umieszczone w kościele w Łubnie.
8. Ocena prac:
• Do konkursu nie zostaną dopuszczone prace zawierające elementy niezgodne z regulaminem, a w szczególności gotowe palmy wielkanocne, wykonane ze sztucznych materiałów i elementów ozdobnych;
• Prace, które wytypują jurorzy zostaną nagrodzone (I, II, III miejsce).
• Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania wszystkich prac.
9. Kryteria oceny prac.
Oceniając prace jury będzie brało pod uwagę:
• Zgodność z regulaminem konkursu,
• Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
• Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych
• Wielkość i bogactwo użytych materiałów,
• Estetykę wykonania pracy.
Skip to content