Menu Zamknij

Kadra Nauczycielska

Kadra nauczycielska

Imię i nazwisko Nauczane przedmioty  Wychowawstwo

 

Roman  Mryczko wychowanie fizyczne, Dyrektor szkoły
Marta Mucha język polski ………………………………………………………………
Monika  Zielińska język angielski Klasa IV
Diana  El Jaoudi język niemiecki, język angielski
Grażyna  Spryszak język polski, biblioteka Klasa VII
Jolanta  Zabój Matematyka, fizyka, informatyka, technika Klasa V
Ewa Sawczak przyroda, matematyka, zajęcia rewalidacyjne ……………………………………………………………..
Anna Kot zajęcia rewalidacyjne Zerówka
Krystyna  Węgrzyn wychowanie fizyczne Klasa VI
Grażyna  Wielgos edukacja wczesnoszkolna Klasa I
Agnieszka Łazor edukacja wczesnoszkolna Klasa II
Diana  Łukasiewicz edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Klasa III
Aneta  Makar-Kocaj Odział  przedszkolny Przedszkole
Krystyna  Toczek historia, geografia, wiedza
o społeczeństwie
Klasa  VIII
Piotr  Sarnicki edukacja dla bezpieczeństwa ……………………………………….
Mirosława  Sowa chemia, biologia ……………………………………….
Ks. Stanisław  Borkowski religia ……………………………………….
Agnieszka  Myćka religia, plastyka ……………………………………….
Jakub Trybalski muzyka ……………………………………….
Skip to content