Menu Zamknij

WITAJCIE W SZKOLE PIERWSZAKI !

Tradycją naszej szkoły jest to, że w Święto Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz przedszkolaki składają uroczyście ślubowanie i zostają przyjęci do społeczności uczniowskiej. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego też uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Pierwszoklasiści zostali powitani przez Samorząd Uczniowski oraz przez starszych kolegów i koleżanki z klasy II i III.
Dzieci przedstawiły krótki program artystyczny i po raz pierwszy zaprezentowały się szerszej publiczności. Potem unosząc palce prawej ręki, z wielkim przejęciem wyrecytowały ważne słowa przysięgi. Ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrym uczniem, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość i zadowolenie rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania pan dyrektor wraz z panem Wójtem Gminy Dynów dokonali pasowania na ucznia – życząc samych sukcesów w długiej karierze szkolnej.
Jak zawsze najmilszą chwilą dla każdego dziecka było wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków przygotowanych przez Rodziców oraz starszych uczniów.
Życzymy wszystkim pierwszoklasistom i przedszkolakom, by każdy dzień spędzony w naszej szkole dostarczał im niezapomnianych wrażeń i przygód z nauką, a szkoła była dla nich takim miejscem, gdzie będą chętnie przebywać, znajdą nowych przyjaciół, rozwiną swoje zdolności, zainteresowania i pasje.
Skip to content