Menu Zamknij

Bezpieczna droga do szkoły – 5.10.2022 r.

„Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich oraz bezpieczna droga do szkoły” to temat spotkania, które miało miejsce 5 października 2022r. w naszej szkole.
Jego celem było poszerzenia kompetencji uczniów w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach szkolnych i życiowych. Uczestniczyli w nim uczniowie klas IV-VIII oraz najmłodsi. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, skorzystaliśmy z pomocy funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Dynowie: sierż. Łukasza Serwatki oraz asp. sztab. Stanisława Winiarskiego.
Tegoroczne spotkanie dotyczyło nie tylko problemów bezpieczeństwa w drodze do szkoły, ale także zagadnień cyberprzemocy oraz odpowiedzialności karnej młodzieży za zachowania agresywne, rozbój, demoralizację i przemoc z wykorzystaniem Internetu. Uczniowie zostali uświadomieni o zagrożeniach w ruchu drogowym, w tym o zasadach poruszania się na rowerze i skuterze oraz zostali zachęceni do stosowania elementów odblaskowych. Otrzymali także ważne informacje o zagrożeniach dotyczących przemocy rówieśniczej, przemocy domowej, uzależnieniach oraz o niebezpieczeństwach płynących z sieci.
Spotkanie przebiegło w przyjaznej i miłej atmosferze. Był czas dla uczniów na wyjaśnienie wątpliwości i pytania indywidualne. Mamy nadzieję że zaowocuje ono większą odpowiedzialnością uczniów za swoje postępowanie i posłuży ich lepszemu przygotowaniu do życia w społeczeństwie.
Skip to content