Menu Zamknij

DZIĘKUJEMY !!!

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnie wraz z członkami Rady Pedagogicznej
i Uczniami

serdecznie dziękują

Wójtowi Gminy Dynów – Panu Wojciechowi Piechowi,
Radzie Gminy Dynów,
Radzie Sołeckiej wsi Łubno,
Pani Sołtys
za sfinansowanie ogrodzenia terenu posesji szkolnej

oraz

głównemu wykonawcy Panu Lesławowi Fuksie.

Państwa pomoc jest dla nas niezwykle ważna,
gdyż przyczyniła się do polepszenia zewnętrznego wizerunku placówki.

Bardzo dziękujemy za wkład pracy i życzliwość okazaną z Państwa strony.

Dyrekcja ,Grono Pedagogiczne

 oraz Uczniowie SP Łubno

Skip to content