Menu Zamknij

XXVI Szkolny Konkurs Recytatorski pn. „W krainie poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”

W dniu 11 maja 2021 r. odbył się w naszej szkole XXVI Szkolny Konkurs Recytatorski
pn. „W krainie poezji Juliana  Tuwima  i  Jana  Brzechwy”

     Konkurs miał formę prezentacji dowolnie wybranego wiersza
z twórczości J. Brzechwy lub J. Tuwima przez dzieci z klas 0-III.

Celem konkursu była popularyzacja twórczości Jana Brzechwy i Juliana Tuwima,
zainteresowanie dzieci ich poezją,
kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego
i rozwijanie zdolności recytatorskich, przygotowanie do świadomego uczestnictwa
w kulturze, promowanie żywego słowa wśród dzieci, wspieranie uzdolnień i pomoc
w rozwijaniu zainteresowań dzieci, odkrywanie i rozwijanie młodych talentów.

Występy dzieci oceniało jury w składzie: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
– p. Aneta  Wojdyło, p. Grażyna Wielgos, p. Marta Krowiak,
p. Maria Tompalska, p. Diana Łukasiewicz.
Każdy z uczestników  zachwycał publiczność – co wyrażały gromkie brawa, którymi byli nagradzani.
Nie dziwi więc fakt, że jury miało duży problem z podjęciem decyzji o przyznaniu poszczególnych miejsc.

Wyniki konkursu:

I miejsce –Julia Bułdak klasa III

                   Fabian Bułdak  klasa II

II miejsce – Seweryn Biernasiewicz  klasa I

III miejsce – Kinga Krowiak  klasa I

                      Milena Łazor  klasa II

Każdy z laureatów konkursu otrzymał dyplom i nagrodę rzeczową.
Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy za udział w konkursie.
Konkurs zakończył się wspólnym pamiątkowym zdjęciem wszystkich uczestników.

Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i nauczycielom za udział w konkursie i dzielenie się pięknem poezji.

Organizator: Grażyna Spryszak

Skip to content