Menu Zamknij

INFORMACJA

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

  1. Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas.
  2. Dla dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, będzie czynna świetlica w godz. 7.30 do 13.00. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach świetlicowych jest wniosek rodziców.
  3. Oddziały przedszkolne nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.
  4. Dla uczniów ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu będą organizowane zajęcia nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły.
  5. Dla uczniów klasy 8 będą organizowane konsultacje indywidualne lub w małych grupach.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

WIĘCEJ INFORMACJI POD LINKIEM:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wracamy-czasowo-do-nauki-zdalnej-w-szkolach

 

Skip to content