Menu Zamknij

KONKURS RECYTATORSKI „W krainie poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

1.Nazwa konkursu: „W krainie poezji Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”

2. Cele konkursu:

* popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy, Juliana  Tuwima,
* rozwijanie zdolności recytatorskich,
* zainteresowanie uczniów poezją,
* zachęcanie do występów na scenie,
* prezentacja umiejętności uczniów,
* uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

3. Zasady uczestnictwa:
* konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0-III,
* każda klasa typuje po trzech uczniów wyłonionych podczas eliminacji klasowych,
* konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu poetyckiego Jana Brzechwy lub Juliana Tuwima,
* zgłoszenia do konkursu należy kierować do biblioteki szkolnej do dnia 16 kwietnia 2021 roku .

4. Przebieg konkursu

Przebieg konkursu jest dwustopniowy:
a) I etap : eliminacje klasowe – nauczyciel uczący typuje 3/4 uczestników konkursu
b) II etap: eliminacje szkolne –23 kwietnia 2021 r.

5. Kryteria oceny

* dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
* interpretacja tekstu,
* kultura słowa,
* ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój ).

6. Nagrody dla laureatów

Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

 

Grażyna Spryszak

Skip to content