Menu Zamknij

REGULAMIN

Patronat:

 1. Wójt Gminy Dynów
 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnie
 3. Ks. Proboszcz parafii Łubno
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie
 5. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Łubnie
 6. Gminna Biblioteka Publiczna

Regulamin

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

I. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa w Łubnie

Łubno 82

36-065 Dynów

e-mail: lubnoszkola3@poczta.onet.pl

tel.: (16) 652-10-39

II. Tematyka konkursu:

Przedmiotem organizowanego przez nas konkursu są ozdoby bożonarodzeniowe [ np. bombki, łańcuch, aniołki, gwiazdy, itp.] nawiązujące do tradycji chrześcijańskiej.

 

Ważne!

Ozdoby należy wykonać z naturalnych elementów, np. sznurek, papier, słoma, kasza, płatki kosmetyczne, tasiemki, bibuła, itp.

 

III. Cele konkursu:

❖Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia,

❖Zachowanie tradycji własnoręcznego wykonywania ozdób bożonarodzeniowych;

❖Prezentacja ozdób bożonarodzeniowych jako elementu kultury chrześcijańskiej;

❖Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz uzdolnień plastycznych;

❖Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;

❖Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli;

 

IV. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych w kategorii wiekowej:

a] klasy 0,I,II,III,IV – kategoria rodzinna

b] klasy V ,VI,VII,VIII

 

V. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Prace mogą być indywidualne, pod kierunkiem nauczyciela lub wykonane wspólnie z rodziną.
 2. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 3. Wielkość, kształt i technika wykonania dowolna. Preferowane użycie materiałów naturalnych.
 4. Każda praca powinna być opisana wg podanego wzoru :

Imię i nazwisko:

 Klasa:

Adres szkoły:

Imię i nazwisko opiekuna: /pod kierunkiem, którego została wykonana/

 1. Każda zainteresowana udziałem w konkursie szkoła może zgłosić prace w każdej kategorii wiekowej.

Prace należy składać [ rodzice/ prawni opiekunowie uczestników] w dniu 14.12.2020r. w SP     w Łubnie w godzinach 8:00-13:00.

Do każdej z nich należy dołączyć wypełnioną, oddzielną METRYCZKĘ (załącznik nr 1) oraz zgodę na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 2).

 1. Komisja będzie oceniać prace pod względem: samodzielności wykonania, pomysłowości, estetyki, braku elementów gotowych, oryginalności kompozycji oraz użycia materiałów naturalnych.
 2. Oceny prac dokona Jury w dniu 15.12.2020r.
 3. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z rozdaniem nagród i dyplomów, odbędzie się 17.12.2020 r. o godzinie 9:00 w SP w Łubnie.
 4. W dniu 17.12.2020r. (po uroczystym rozdaniu nagród) zobowiązuje się twórców prac do ich odbioru. Za prace pozostawione po wyznaczonym terminie odbioru organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.
Skip to content