Menu Zamknij

KONKURS „ Cała prawda o czytaniu książek”

KONKURS  LITERACKI

„ Cała prawda o czytaniu książek”

Regulamin Konkursu

Adresatami konkursu są uczniowie klas 4-6 Szkoły Podstawowej w Łubnie.
Konkurs literacki„ Cała prawda o czytaniu książek” dla uczniów klas 4 –6 na wiersz, rymowankę lub hasło reklamujące książkę, bibliotekę oraz czytanie.

I Cele konkursu:

– promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

-rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów w wykorzystaniu różnych środków wyrazu,

-popularyzacja biblioteki w środowisku szkolnym,

-umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesów,

-zachęcanie dzieci do aktywności twórczej,

-promowanie talentów literackich uczniów,

II Organizator Konkursu: Biblioteka Szkoły Podstawowej w Łubnie.

III Postanowienia ogólne: Konkurs literacki„ Cała prawda o czytaniu książek” dla uczniów klas 4 –6 na wiersz, rymowankę lub hasło reklamujące książkę, bibliotekę oraz czytanie. Prace mogą być uatrakcyjnione poprzez użycie ciekawej czcionki oraz dodanie adekwatnej do tematu grafiki. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi.

Prace w postaci pliku wykonanego w programie Word, jako załącznik powinny być przesłane na adres e-mail Grażyna Spryszak (grazyna0708@amorki.pl) w  terminie do 5.06.2020r. Rozstrzygnięcie konkursu -12.06.2020r.

Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

IV Tematyka prac powinna obejmować:
1) pomysły popularyzacji biblioteki w środowisku szkolnym,
2)Promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje Komisja Konkursowa.

V Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania,
5) estetyka pracy.

VI Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na Stronie Internetowej Szkoły Podstawowej w Łubnie.

2. Prace laureatów, jak również pozostałe prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na stronie internetowej.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Skip to content