Menu Zamknij

ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY

SZANOWNY RODZICU, DROGI UCZNIU

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w szkole działania wychowawcze i profilaktyczne.

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej DWKI-WPB.5012.25.2019.BK z dnia 11 maja 2019 r.

oraz na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 i w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), by wzmocnić współpracę między szkołą a rodzicami

utworzyliśmy

ANONIMOWĄ SKRZYNKĘ NA SYGNAŁY.

Znajdziesz ją  na parterze szkoły .

Skrzynka została stworzona aby zgłaszać uwagi na ewentualne niewłaściwe zjawiska, które mogą wystąpić
w szkole – zwłaszcza te dotyczące bezpieczeństwa.

 

Skip to content