Menu Zamknij

X jubileuszowa edycja konkursu interdyscyplinarnego ” Omnibus 2018 „

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie  i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami X jubileuszowej edycji konkursu interdyscyplinarnego „OMNIBUS” pod patronatem Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów Pogórza Przemysko – Dynowskiego w kategorii język angielski i matematyka. Uczestnicy reprezentowali powiaty: brzozowski, przeworski, rzeszowski i przemyski. Celem konkursu była: popularyzacja wiedzy z zakresu matematyki i języka angielskiego, kształcenie praktycznych umiejętności uczniów, rozwój umiejętności matematycznych i językowych i popularyzacja czytelnictwa w języku obcym.

Wzięło w nim udział 13 szkół podstawowych i gimnazjalnych: Zespół Szkół im. ks. prałata płk Tadeusza Dłubacza w Birczy, Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 1 w Dynowie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Zespół Szkół w Krzywczy, Szkoła Podstawowa w Łubnie, Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, Szkoła Podstawowa w Ulanicy, Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, Szkoła Podstawowa  Nr 1 w Izdebkach, Zespół Szkół w Niebocku i Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  w Warze.

W konkursie rywalizowało 87 uczniów przygotowanych przez 30 nauczycieli. W dniu 22 maja 2018 r. odbyła się kategoria – język angielski.  Komisja konkursowa, składająca się z nauczycieli z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów, oceniła wszystkie prace, a wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce Julia Ślazyk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Izdebkach, II miejsceWojciech Piątek – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, III miejsceJagoda Radoń – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dynowie, wyróżnienia: Zuzanna Stochmal – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Walk Chłopskich w Harcie, Marcin Dubas – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, Filip Bodnar – Zespół Szkół im. ks. prałata płk Tadeusza Dłubacza w Birczy, Adrian Chruszczyk – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim, Marek Jarocki –  Zespół Szkół im. ks. prałata płk Tadeusza Dłubacza w Birczy, Jakub Hyjek – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dynowie, Karolina Żak – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim.

Natomiast w dniu 23 maja 2018 r. odbyła się kategoria – matematyka, komisję konkursową również stanowili nauczyciele z poszczególnych szkół podstawowych i gimnazjów, a wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsceBartosz Zięzio – Zespół Szkół i Placówek w Manasterzu, II miejsceKarol Wójcik – Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni,  III miejsceŁukasz Susiak – Zespół Szkół im. ks. prałata płk Tadeusza Dłubacza w Birczy, wyróżnienia: Maciej Majewski – Szkoła Podstawowa w Łubnie, Małgorzata Bielec – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dynowie, Michał Stadnik – Zespół Szkół im. ks. prałata płk Tadeusza Dłubacza w Birczy, Paweł Kogut – Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, Aleksandra Wilk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Dynowie, Karolina Rachwalska – Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni, Sławomir Chorążak – Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w Dydni.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom, egzemplarz gazetki szkolnej „Elemencik”, uczestnicy obu kategorii (14 osób) także nagrody specjalne, a szkoły i opiekunowie podziękowania.

Skip to content