Menu Zamknij

WIECZORNICA PATRIOTYCZNA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada to data szczególna w historii naszego kraju – rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej  okazji  w  Szkole  Podstawowej    w  Łubnie  odbyła  się   Wieczornica Patriotyczna  przygotowana  przez uczniów i nauczycieli  naszej  szkoły.  Wieczornicę rozpoczęto  odśpiewaniem  hymnu  państwowego.Następnie z  proboszczem   parafii  w Łubnie  ks. Stanisławem   Borkowskim  odmówiliśmy  modlitwę  w  intencji  Ojczyzny.   W  dalszej części   uroczystości   Dyrektor  Szkoły   Podstawowej  w Łubnie –  mgr  Roman  Mryczko   przywitał   bardzo   serdecznie  wszystkich    przybyłych   uczniów,   nauczycieli, mieszkańców Łubna  i  zaproszonych gości. Po przywitaniu  rozpoczęła  się  częśc  artystyczna  w  wykonaniu  uczniów  klas: od  I  szkoły  podstawowej do klasy  III gimnazjum.Uczniowie  recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Wiele osób z publiczności śpiewało je razem  z chórem , bo to znane pieśni, bliskie sercu  każdego Polaka.   Najmłodsi uczniowie machali biało-czerwonymi chorągiewkami  i nucili melodie.   Na  scenie  pojawili  się  również  tancerze  w  pięknych  strojach  ludowych, którzy  zatańczyli  krakowiaka, mazura  i  poloneza.

Dzień ten dla wielu był lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście: Pani Wójt  Gminy Dynów  – . Krystyna  Sówka, Radni Powiatu  Rzeszów, Radni Gminy Dynów

Program artystyczny przygotowany został przez uczniów  naszej  szkoły  pod kierunkiem  pani  Grażyny  Spryszak   i pani  Krystyny  Toczek. Pięknie zaprezentował się zespół  taneczny prowadzony  przez  p. Krystynę  Trybalską. Nad  oprawą   muzyczną  czuwał  p. Jakub  Trybalski.

G.Spryszak

Skip to content