Menu Zamknij

III EDYCJA GMINNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO 2017r.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszym konkursie, którego główną ideą jest pielęgnowanie tradycji Bożego Narodzenia oraz radości płynącej ze wspólnego bycia ze sobą, dzielenia się Nowo Narodzoną Miłością…

Patronat:

 1. Wójt Gminy Dynów
 2. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łubnie
 3. Ks. Proboszcz parafii Łubno

4.Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dynowie

 1. Rada Rodziców przy SP w Łubnie
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie

Regulamin

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

I. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa w Łubnie

Łubno 82

36-065 Dynów

e-mail: www.lubnoszkola3@poczta.onet.pl

tel.:  (16) 652-10-39

 1. Tematyka konkursu:

Przedmiotem organizowanego przez nas konkursu, są ozdoby choinkowe (bombki, figurki, łańcuchy na choinkę itp.) nawiązujące do tradycji chrześcijańskiej.
III. Cele konkursu:

 • Przybliżenie i zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycjami Świąt Bożego Narodzenia;
 • Prezentacja talentów plastycznych;
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych;
 • Ukształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczeństwa wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
 • Popularyzacja twórczości utalentowanych uczniów i efektów pracy nauczycieli;
 1. Uczestnicy:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z Gminy Dynów w kategorii wiekowej:

a] klasy 0-III

b] klasy IV – VII

c] klasy II-III gimnazjum

 1. Warunki uczestnictwa w konkursie:
 2. Prace mogą być indywidualne, pod kierunkiem nauczyciela lub wykonane wspólnie z rodziną.
 1. Każdy uczestnik ma za zadanie wykonać z własnych materiałów 1 ozdobę choinkową.

WAŻNE! ozdoby świąteczne MUSZĄ być wykonane z materiałów naturalnych (np. drewno, siano, słoma, sznurek, szyszki, ziarna zbóż, pestki owoców, suszone owoce, papier lub z surowców wtórnych np. z opakowań papierowych, plastikowych, gazet itp.)

 1. Format i technika wykonania dowolna (UWAGA prace powinny być lekkie i posiadać odpowiednie zawieszenie –każda ozdoba musi dać się zawiesić na choince).
 2. Każda praca powinna być czytelnie opisana, wg podanego wzoru :

Imię i nazwisko:
Klasa
Adres i nr. telefonu szkoły:
Imię i nazwisko opiekuna: /pod kierunkiem, którego została wykonana/

 1. Prace należy składać w dniu 12.12.2017r w SP w Łubnie w godzinach 800-1400.
 2. Oceny prac dokona Jury w dniu 13.12.2017r.
 3. Komisja przy ocenie będzie brała pod uwagę:

– wykonanie prac konkursowych zgodnie z regulaminem,

– zastosowanie elementów naturalnych i ekologicznych,

– walory twórcze dzieła,

– nawiązanie do tradycji świątecznych,

– pomysłowość i staranność wykonania,

– wrażenia artystyczne.

 1. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z rozdaniem nagród i dyplomów, odbędzie się 15.12.2017 r. w SP w Łubnie o godz. 9:00.

Wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatorów.

 

Skip to content