Menu Zamknij

Koła i Organizacje

Samorząd Szkolny
2022/2023

Przewodniczący:

Zastępca:

Sekretarz:

 

                                                                                            Opiekunowie:

 

Szkolny Klub Europejski Euromłodzież

     Szkolny klub Europejski Euromłodzież  założony został w roku 2005. Opiekę nad Klubem sprawują panie Monika Zielińska i Diana Wasylowka-Kilon. Członkowie klubu organizują coroczny Dzień Europejski. Podczas tego  dnia  uczniowie  naszej  szkoły  biorą udział  w  licznych   konkursach , zabawach i pokazach przybliżającym ich problematykę Unii Europejskiej. W 2010 roku zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Goethe Instytut
w Krakowie panem Ryszardem Majem, który w sposób bardzo interesujący przedstawiał zalety uczenia się języka niemieckiego.  Opiekunki Klubu zapoczątkowały współpracę naszej szkoły ze szkołami na Słowacji. Wspólnie ze szkołą w miejscowości Bukovce zrealizowano projekt współpracy szkól Comenius pod tytułem Folklor jest zawsze modny.

Skip to content