Menu Zamknij

Wycieczka do Sanoka

 W dniu 12 maja uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie udali się na wycieczkę do Sanoka, aby zwiedzić Muzeum Budownictwa Ludowego. Park Etnograficzny w Sanoku należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie. Uczniowie mieli okazję podziwiać  obiekty budownictwa drewnianego z okresu od XVII do XX wieku, gdzie obok budynków mieszkalnych, mieszkalno-gospodarczych i gospodarczych, poznali obiekty sakralne (XVII-wieczny kościół, dwie XVIII-wieczne cerkwie bojkowskie, jedną  cerkiew łemkowską z początku XIX w.) Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszyły się budynki użyteczności publicznej (szkoła wiejska, zajazd) oraz obiekty przemysłowe (młyn wodny, wiatraki, kuźnie), a przede wszystkim Rynek Galicyjski wybrukowany ,,kocimi łbami”, otoczony domami rzemieślników.  Obok jednego z obiektów uczniowie spotkali Żyda, który na katarynce  wygrywał piękne melodie. Zarówno świątynie, budynki mieszkalne oraz gospodarcze, (m.in. warsztaty rzemieślnicze: tkackie, garncarza, kołodzieja, wytwórcy drewnianych łyżek, koszy itp.) zrobiły na uczniach wielkie wrażenie
i na chwilę pozwoliły im przenieść się w czasy przeszłe. Po zakończeniu zwiedzania
i zakupie pamiątek zadowoleni uczniowie wrócili do szkoły.

Skip to content